Nawiewniki okienne

DLACZEGO NAWIEWNIKI?
 
Wentylacja to ciągły proces jednoczesnego dostarczania świeżego, oraz usuwania zużytego powietrza z pomieszczeń mieszkalnych. Skutki źle działającej wentylacji widoczne są gołym okiem - wykroplenie pary wodnej na szybach, grzyb na ścianach, złe samopoczucie mieszkańców itp.. Zatrucia tlenkiem węgla to także efekt niesprawnej wentylacji. Nacisk na termoizolację w budownictwie hamuje, a nawet w ogóle zatrzymuje napływ świeżego powietrza – skutki znamy. Są jednak rozwiązania, które niwelują ten problem. Jednym z nich jest zastosowanie odpowiednich nawiewników powietrza. Urządzenia te zapewniają ciągły i jednocześnie kontrolowany napływ świeżego powietrza do pomieszczeń, zapewniając w ten sposób właściwie działającą wentylację.
 
 
Manualne nawiewniki ciśnieniowe
 
Ilość dostarczanego powietrza regulowana jest w nich ręcznie. Świetnie sprawdzają się tam, gdzie wymagana jest stała, wyższa wartość dostarczanego powietrza. Dzięki ręcznej regulacji, w zależności od potrzeb możemy precyzyjnie wyregulować potrzebną ilość dostarczanego powietrza.
 
 
Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe 
 
Posiadają prócz regulacji manualnej automat ciśnieniowy. Nawiewniki te zapewniają ciągły i co ważne automatycznie kontrolowany napływ świeżego powietrza. Dzieje się tak za sprawą dławików ciśnieniowych, które w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnień pomiędzy otoczeniem budynku a pomieszczeniem, do którego mamy dostarczyć powietrze (np. duży napór wiatru na elewację lub zbyt duże podciśnienie w pomieszczeniu) automatycznie dławią jego nadmiar stabilizując przepływ powietrza na stałym poziomie.
 
 
Nawiewniki higrosterowane
 
Stopień otwarcia tego nawiewnika zależny jest od poziomu wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia. Wyposażone są one w taśmę poliamidową, która w zależności od poziomu wilgotności względnej powietrza otwiera lub zamyka przysłonę regulatora przepływu. Nawiewniki te opcjonalnie mogą posiadać możliwość manualnego otwarcia i przymknięcia lub tylko funkcję samego przymknięcia nawiewnika.
 
 
 
RÓŻNE NAWIEWNIKI, RÓŻNE MOŻLIWOŚCI.
 
Jak już wcześniej zostało powiedziane, podstawowym czynnikiem mającym wpływ na pracę nawiewników higrosterowanych jest stopień wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia. Zamysłem tego rozwiązania jest oszczędność energii cieplnej, a zasada brzmi – im więcej generujemy wilgoci (gotowanie, pranie, podlewanie kwiatów, itd.), tym intensywniej wentylujemy pomieszczenia. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie:
 
Czy wilgoć jest jedynym czynnikiem zanieczyszczającym powietrze?
 
Nie.W powietrzu w pomieszczeniach wykryto ponad 900 różnych związków. Wykazano, że niektóre zanieczyszczenia mogą występować w stężeniach 2-5 razy większych wewnątrz niż na zewnątrz budynków. A co z tlenem który najzwyczajniej zużywamy i którego nową porcję potrzebujemy dla dobrego samopoczucia? Choćby tylko dlatego wentylacja powinna być procesem ciągłej wymiany powietrza. Tym właśnie charakteryzują się automatyczne nawiewniki ciśnieniowe, że w sposób ciągły i jednocześnie kontrolowany, niezależnie od poziomu wilgotności dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń. Kontrola wymiany powietrza jest szczególnie ważna w okresie grzewczym, gdyż chroni ona nas przed nadmiarem strat energii cieplnej. W okresie tym korzystamy z kominków, pieców węglowych oraz piecyków dwufunkcyjnych na gaz. W tym miejscu należy zadać sobie kolejne pytanie:
 
Czy wskazane jest samoczynne zamykanie nawiewnika?
 
Nie. Po to właśnie instaluje się nawiewniki aby zapewnić stały dopływ powietrza. Zbyt mała jego ilość w procesie spalania powoduje niezupełne spalanie i generowanie śmiertelnie niebezpiecznego dla życia i zdrowia czadu. Do spalenia 1 litra gazu potrzebne jest około 10 litrów tlenu. Dlatego też lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie nawiewnika ciśnieniowego. Higrosterowany przy obniżonej wilgotności powietrza po prostu zamknie się, gdyż- nazwijmy to - „nie pamięta”, że musi dostarczyć powietrze potrzebne do procesu spalania. Oczywiście są na rynku nawiewniki higrosterowane z możliwością manualnego otwarcia lub zamknięcia przysłony i możemy zawsze skorzystać z tej w funkcji, przechodząc w tryb pracy taki jak w nawiewnikach ciśnieniowych. W miejscu tym musimy zadać sobie ostatnie pytanie:
 
Czy inwestować w coś zbędnego?
 
Odpowiedź jest oczywista. Jedyne co należy zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest zbędne? Nawiewniki higrosterowane pracują w ściśle określonych warunkach, a maksymalną wydajność przepływu powietrza osiągają dopiero przy podwyższonej siedemdziesięcioprocentowej wilgotności, co jest tak naprawdę działaniem po fakcie i doprowadza do nagromadzenia się nadmiaru wilgoci. Z kolei przy zbyt niskiej wilgotności zamyka się automatycznie zmuszając nas do wyłączenia funkcji higrosterowania i przejścia w taki tryb pracy jaki ma to miejsce w nawiewnikach ciśnieniowych. Jeśli więc nie wiesz jaki wybrać nawiewnik, to przede wszystkim myśl o zdrowiu i życiu rodziny. Tam, gdzie potrzeba dużych stałych wydajności by usunąć wilgoć, toksyny lub też zapewnić niezbędną ilość powietrza do spalania wystarczy zastosować ekonomiczny nawiewnik manualny. Gdybyś jeszcze dodatkowo chciał ustabilizować system, to wystarczy zastosować nawiewnik ciśnieniowy automatyczny. Następnie myśl ekonomicznie. Więc po co płacić za ten, jak się okazuje „gadżet”. Skoro i tak dla zapewnienia właściwie działającej wentylacji wyłączana jest funkcja higrosterowania i wszystko sprowadza się do funkcji nawiewników ciśnieniowych. Więc nawiewniki ciśnieniowe to nie tylko kwestia ekonomii, ale przede wszystkim skuteczności. Należy jeszcze pamiętać, że nawiewniki higrosterowane projektowano z myślą nie o naszej strefie klimatycznej.
 
Biorąc pod uwagę ewentualne straty energii cieplnej przy użytkowaniu nawiewników, należy wspomnieć, iż tańszą w ekploatacji alternatywą jest rekuperacja z odzyskiem ciepła, jednak koszty inwestycji są nieporównywalnie większe od kosztów zakupu i montażu nawiewników.
 
 
NAWIEWNIK
 
Nawiewnik jest to proste urządzenia przeznaczone do kontrolowanego napływu świeżego powietrza zewnętrznego. Zapewniają nam one w sposób skuteczny zdrowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach które użytkujemy.
 
Ze względu na sposób sterowania dzielone są na:
  • nawiewniki ciśnieniowe sterowane manualnie - wyposażone w przysłonę za pomocą, której zmieniamy manualnie wydajność nawiewnika
  • nawiewniki ciśnieniowe automatyczne - wyposażone w automatyczną przepustnicę, która samoczynnie reguluje ilość dostarczanego powietrza. Jednocześnie użytkownik ma możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przysłony.
  • nawiewniki higrosterowane - zamykają i otwierają się samoczynnie pod wpływem wartości wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia
 
 
ZAGROŻENIA - CZAD
 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat wystąpiło wiele przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Dlaczego? Dlatego że nie możemy zapominać, iż urządzenia gazowe (kuchenki, junkersy) potrzebują określonej ilości tlenu potrzebnego do spalania w nich gazu. W pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe, a warunek dostarczenia wymaganej ilości powietrza zewnętrznego  nie jest spełniony, skutkuje tym, że przy włączonym urządzeniu gazowym pojawia się niedobór tlenu (do spalania 1 m3 gazu zużywa się 10 m3powietrza). Wynikiem tego niedoboru jest niecałkowite spalanie gazu i powstawanie tlenku węgla. Brak napływu do mieszkania "świeżego" powietrza może powodować również całkowity brak "ciągu", czyli z mieszkania nie jest usuwane przez kratki wentylacyjne "zużyte" powietrze, w tym również gazy spalinowe. Jak rozwiązać problem? Trzeba zadbać o zapewnienie stałego dopływu powietrza do mieszkań, np. za pomocą nawiewników.
 
Pozostaje pytanie, jakiego rodzaju zastosować nawiewnik powietrza w pomieszczeniu, w którym korzysta się z urządzeń gazowych lub na inne paliwa, a do prawidłowego funkcjonowania których niezbędny jest stały, lecz kontrolowany dopływ powietrza zewnętrznego? Pamiętając o tym, że nawiewnik higrosterowany otwiera się i zamyka pod wpływem wilgotności względnej (nie możemy otworzyć go manualnie) należy założyć, że przy niskiej wilgotności wewnątrz pomieszczenia zamknie się on automatycznie „nie pamiętając” o konieczności dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do spalania. To z kolei może doprowadzić do niecałkowitego spalania gazu. W miejscu tym należy wspomnieć, że dostępne na rynku nawiewniki higrosterowane przy całkowitym zamknięciu charakteryzują się średnią wydajnością od 5 do 6 m3/h, a do samej tylko kuchni z kuchenką gazową potrzebne jest 70 m3/h. Z kolei nawiewnik ciśnieniowy zapewnia nam w sposób kontrolowany stały dopływ powietrza zewnętrznego bez względu na warunki panujące wewnątrz pomieszczenia i w stu procentach chroni nas przed zatruciem tlenkiem węgla.
 
TLENEK WĘGLA jest śmiertelnie groźny, ponieważ nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy, nie "dusi" w gardle. Jest nieco lżejszy od powietrza (gęstość 0,967) przez co łatwo przenika przez ściany stropy i warstwy ziemi.
 
 
 
WENTYLACJA A PLEŚŃ I ZAGRZYBIENIE
 
Wentylacja jest to wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza (w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wszelkich innych) na świeże dostarczone z zewnątrz. Dlatego też każdy budynek mieszkalny czy też użyteczności publicznej powinien porostu „oddychać”.
 
Wentylacja powinna spełniać kilka warunków:
  • musi być ciągła, pracować podczas naszej nieobecności
  • obsługiwać każde pomieszczenie, zapewniając stałą wymianę powietrza
  • zapewniać możliwość regulacji w zależności od zapotrzebowania
 
 
Dobre samopoczucie zależy w znacznej mierze od jakości powietrza w naszym otoczeniu. Jest to jeden z powodów, dla którego instaluje się ciśnieniowe nawiewniki powietrza. Pomieszczenia które na co dzień użytkujemy, pozbawione prawidłowo działającej wentylacji stwarzają idealne podłoże do wzrostu wilgoci a, co za tym idzie do rozwoju pleśni i grzyba. Mają one destrukcyjny wpływ na stan techniczny budynków i są odpowiedzialne za wiele skutków negatywnych dla naszego zdrowia takich jak alergie, uczucie zmęczenia, bóle głowy, choroby dróg oddechowych itp.. Można zlikwidować te problemy lub im zapobiec montując nawiewniki powietrza. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w pomieszczeniach w których egzystujemy musimy rozważyć korzyści płynące z użytkowania ciśnieniowych nawiewników powietrza. Zasadniczą zaletą, a zarazem przewagą nawiewnika ciśnieniowego, nad nawiewnikiem higrosterowanym jest to, że dostarcza on świeże, a co za tym idzie usuwa zużyte powietrze bez względu na poziom wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Mówiąc inaczej zapobiega, a nie działa po fakcie.
 

Reklama

 

Reklama

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcejRozumiem